Příběhy Lichocevsi

Příběhy Lichocevsi

Náš návrh respektuje historickou paměť místa, obec se bude dále rozvíjet kolem stávajícího historického jádra obce Lichocevsi, budou obnoveny historické cesty v krajině, podpořeny a dále rozvíjeny veškeré hodnoty obce.

Obec Lichoceves leží v malebné přírodní krajině na pomezí mezi Divokou Šárkou a krajinou hradu Okoř, asi 13 km severozápadně od centra Prahy. Současná Lichoceves se skládá ze dvou historických sídel – Noutonic a Lichocevsi, která mají bohatou téměř tisíciletouhistorii. Rychlé spojení zajišťuje dálnice D7, obcí prochází i železniční trať z Hostivice do Slaného. Letiště Václava Havla je vzdáleno pouhých 7 km.

Místo a jeho kontext

Lichoceves se nachází asi 13 km severozápadně od centra Prahy, nedaleko dálnice D7, na železniční trati z Hostivice.

Obec leží v krásné zemědělské krajině na pomezí mezi Divokou Šárkou a krajinou hradu Okoř, v oblasti s bohatou historií.

Místo a jeho kontext

Lichoceves se nachází asi 13 km severozápadně od centra Prahy, nedaleko dálnice D7, na železniční trati z Hostivice.

Obec leží v krásné zemědělské krajině na pomezí mezi Divokou Šárkou a krajinou hradu Okoř, v kraji s bohatou historií.

Stručná historie obcí Lichoceves a Noutonice

Obce Lichoceves a Noutonice mají téměř 1000 letou historii. Na mnohé příběhy této bohaté kulturní krajiny urbanistická vize Lichoceves – obec v zahradě navazuje.

1045

První historická zmínka o obci Noutonice v písemných pramenech.

1088

První historická zmínka o obci Lichoceves, král Vratislav I. ji daroval vyšehradské kapitule.

1228

Přechod Lichocevsi do majetku benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.

1421

Lichoceves odebrali Svatojiřskému klášteru Pražané, až do poloviny 19. stol. obec střídala majitele.

1682

Kostel sv. Jana Křtitele v Noutonicích byl přestavěn do současné podoby. Existence kostela je zmiňována prameny z roku 1352.

1850

Lichoceves se stala svobodnou obcí.

2. pol. 19. století

Největší rozkvět Noutonic, jejichž osadou se Lichoceves stala - v obci byla postavena nová škola, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, zřízena pošta, berní úřad, vlaková zastávka a několik obchodů.

1859

První historická zmínka o škole v Noutonicích, školu navštěvovalo více než 200 dětí.

1890

Při sčítání obyvatel dosáhla obec největší velikosti, celkem 487 obyvatel, z toho bylo 200 obyvatel registrováno v Lichocevsi a 287 v Noutonicích.

Po roce 1948

Dochází ke kolektivizaci zemědělství a v jeho důsledku i k zpřetrhání vazeb mezi místními občany.

1960

V rámci nového územního členění tehdejšího Československa vzniká spojením Lichocevsi a Noutonic obec Lichoceves.

60. léta 20. století

V Lichocevsi založen státní statek zaměřený na velkochov prasat, do vesnice se stěhují noví zaměstnanci tohoto závodu, často i z daleka.

Po roce 1989

Rodiny původních sedláků dostávají půdu zpět v restituci, většina ji prodává za účelem rezidenčního rozvoje.

90. léta 20. století

Zastupitelstvo obce dává souhlas s přeměnou značné části zemědělské půdy na pozemky určené pro rezidenční výstavbu, následně tyto pozemky mění majitele, kteří výstavbu nerealizují.

2016

Pozemky v okolí historického jádra Lichocevsi získává do svého vlastnictví pan Pavel Španko.

2017

Dochází k obnovení každodenního vlakového spojení.

2017

Ateliér architekta Pavla Hniličky připravuje po vzoru konceptu měst/obcí v zahradě urbanistickou studii Lichoceves - obec v zahradě.

2018

MAISON development, a.s. představuje urbanistickou vizi rozvoje Lichoceves - obec v zahradě nejprve zastupitelstvu obce a následně obyvatelům obce.