Média

Vizualizace urbanistického řešení

RAR
Vizualizace vycházející z urbanistické studie Lichoceves: obec v zahradě. Ukazují možné urbanistické řešení jednotlivých částí obce. Detail jednotlivých prvků bude závislý na projednání v dalších fázích projektu.
STÁHNOUT