Vize rozvoje Lichocevsi

Vize Lichoceves – obec v zahradě vychází z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a ve městě. Návrh respektuje krajinu, rozvíjí současné hodnoty místa a zároveň řeší nedostatky a problémy obce. Chtěl by nabídnout nejen řešení bytové otázky, ale měl by umožnit vznik plnohodnotného sídla s obchody, službami, školami a další občanskou vybaveností.

Počátek vize

Přeměna orné půdy v okolí obce Lichocevsi na pozemky určené k bydlení je upravena v územním plánu a jeho následné změně schválené Zastupitelstvem obce Lichocevsi v roce 2003. Od 90. let se však několikrát změnil majitel těchto pozemků, a tak zde, na rozdíl od ostatních obcí v okolí, nová výstavba nevznikla.
V roce 2016 koupil pozemky v okolí Lichocevsi pan Pavel Španko, který vyhrál výběrové řízení organizované společností Knight Frank. Zpracováním urbanistické koncepce rozvoje obce pověřil architekta Pavla Hniličku.

Nadhled na celé sídlo

Náves v Lichocevsi

Okružní ulice s prostředním pruhem parkové úpravy

Park u odhlučňovacího valu s jezírkem

Záhradní obec

Inspirací pro vznik této vize byl koncept zahradního města vytvořený před více než 100 lety Angličanem Ebenezerem Howardem. Podle tohoto konceptu vznikla například pražská Ořechovka, ale i další dnes velmi populární části Prahy. Záměrem společnosti MAISON development, a.s. je vystavět atraktivní obec pro cca 2 800 obyvatel s kvalitním bydlením, službami a novými pracovními příležitostmi.

Vize „Lichoceves – obec v zahradě“ představuje nový typ výstavby v okolí Prahy, vycházející z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a výhody života ve městě. Lichoceves – obec v zahradě se chce stát modelovým příkladem moderního zahradního města vytvořeného soukromým investorem.

Urbanistická studie Lichoceves – Obec v zahradě

Etapizace rozvoje (předpoklad)