Aktuality

Přispějte svým podnětem k vizi rozvoje obce a především k urbanistické studii “Lichoceves – obec v zahradě” vyplněním on-line formuláře. (Číst celé)

Druhé sousedské setkání obyvatel Lichocevsi a Noutonic se uskuteční v sobotu 22. září ve 14:00 hodin v prvorepublikové vile v Lichocevsi. Obyvatelé se na něm budou moci seznámit s podrobnostmi urbanistické studie Lichoceves – obec v zahradě. Tato akce naváže na první setkání, které se uskutečnilo 21. dubna. (Číst celé)

Společnost MAISON development, a. s. již dnes investuje prostředky do oprav některých nemovitostí, které jsou v majetku investora a přispívá na úpravu veřejných prostranství i na společenský život v Lichocevsi. (více…)

Vize

Vize “Lichoceves – obec v zahradě” vychází z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a ve městě. Rozvoj respektuje krajinu, rozvíjí současné hodnoty místa a zároveň řeší současné nedostatky a problémy obce.

Nabídne nejen v současnosti nedostatkové bydlení, ale měl by umožnit vznik plnohodnotného sídla s obchody, službami, školami a další občanskou vybaveností.

Příběhy Lichocevsi

Náš návrh respektuje historickou paměť místa, sídlo se bude dále rozvíjet kolem stávajícího historického jádra obce Lichoceves, budou obnoveny historické cesty v krajině, podpořeny a dále rozvíjeny veškeré hodnoty obce.

O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development a.s. Majitel společnosti Pavel Španko pověřil zpracováním vize architekta Pavla Hniličku a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje vzniká ve spolupráci s místní správou a místní komunitou.

O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development a.s. Majitel společnosti Pavel Španko pověřil zpracováním vize architekta Pavla Hniličku a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje vzniká ve spolupráci s místní správou a místní komunitou.