Aktuality

Světově uznávaná režisérka Agniezska Holland začala v dubnu 2019 ve vile v Lichocevsi natáčet nový český film Šarlatán. (Číst celé)

Na začátku letošního roku jsme opět zahájili práce na obnově zahrady u vily v Lichocevsi. (Číst celé)

Na podzim roku 2018 jsme zadali ateliéru Pavel Hnilička architekti zpracování urbanistické studie Noutonic (Číst celé)

Vize

Vize “Lichoceves – obec v zahradě” vychází z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a ve městě. Rozvoj respektuje krajinu, rozvíjí současné hodnoty místa a zároveň řeší současné nedostatky a problémy obce.

Nabídne nejen v současnosti nedostatkové bydlení, ale měl by umožnit vznik plnohodnotného sídla s obchody, službami, školami a další občanskou vybaveností.

Příběhy Lichocevsi

Náš návrh respektuje historickou paměť místa, sídlo se bude dále rozvíjet kolem stávajícího historického jádra obce Lichoceves, budou obnoveny historické cesty v krajině, podpořeny a dále rozvíjeny veškeré hodnoty obce.

O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development a.s. Majitel společnosti Pavel Španko pověřil zpracováním vize architekta Pavla Hniličku a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje vzniká ve spolupráci s místní správou a místní komunitou.

O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development a.s. Majitel společnosti Pavel Španko pověřil zpracováním vize architekta Pavla Hniličku a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje vzniká ve spolupráci s místní správou a místní komunitou.