Aktuality

Přispějte svým podnětem k vizi rozvoje obce a především k urbanistické studii “Noutonice, místo pro život” vyplněním on-line formuláře. (Číst celé)

Třetí sousedské setkání obyvatel Lichocevsi a Noutonic se uskuteční v sobotu 14. září 2019 ve 14:00 hodin ve vile v Lichocevsi. Cílem tohoto setkání je představit Urbanistickou studii Noutonic, kterou z iniciativy většinových vlastníků pozemků v Noutonicích připravil architekt Pavel Hnilička, a získat vaše komentáře ke studii. [...]

Světově uznávaná režisérka Agniezska Holland začala v dubnu 2019 ve vile v Lichocevsi natáčet nový český film Šarlatán. (Číst celé)

Vize Lichoceves - obec v zahradě

Vize “Lichoceves – obec v zahradě” vychází z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a ve městě. Rozvoj respektuje krajinu, rozvíjí současné hodnoty místa a zároveň řeší současné nedostatky a problémy obce.

Nabídne nejen v současnosti nedostatkové bydlení, ale měl by umožnit vznik plnohodnotného sídla s obchody, službami, školami a další občanskou vybaveností.

Vize Noutonice, místo pro život

Platný územní plán předurčuje Noutonice k tomu, aby se spojily s Lichocevsí do jednoho velkého celku. Tato studie naopak navrhuje jedinečný charakter Noutonic stejně jako Lichocevsi zachovat a dále rozvíjet. Návrh zastavitelných ploch Lichocevsi i Noutonic má oproti platnému územnímu plánu kompaktnější tvar, je jasně stanovena hranice mezi sídly a krajinou.

Příběhy Lichocevsi

Náš návrh respektuje historickou paměť místa, sídlo se bude dále rozvíjet kolem stávajícího historického jádra obce Lichoceves, budou obnoveny historické cesty v krajině, podpořeny a dále rozvíjeny veškeré hodnoty obce.

O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development a.s. Majitel společnosti Pavel Španko pověřil zpracováním vize architekta Pavla Hniličku a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje vzniká ve spolupráci s místní správou a místní komunitou.

O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development a.s. Majitel společnosti Pavel Španko pověřil zpracováním vize architekta Pavla Hniličku a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje vzniká ve spolupráci s místní správou a místní komunitou.