Aktuality

V zimních měsících jsme opět pokročili s opravami interiéru v historické části statku. (Číst celé)

Dne 14. září 2019 proběhla prezentace studie Noutonice – místo pro život ve vile v Lichocevsi. Občané poté měli možnost se k této studii vyjádřit a poslat nám své názory a připomínky. (Číst celé)

Přispějte svým podnětem k vizi rozvoje obce a především k urbanistické studii “Noutonice, místo pro život” vyplněním on-line formuláře. (Číst celé)

Vize Lichoceves - obec v zahradě

Vize “Lichoceves – obec v zahradě” vychází z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a ve městě. Rozvoj respektuje krajinu, rozvíjí současné hodnoty místa a zároveň řeší současné nedostatky a problémy obce.

Nabídne nejen v současnosti nedostatkové bydlení, ale měl by umožnit vznik plnohodnotného sídla s obchody, službami, školami a další občanskou vybaveností.

Vize Noutonice, místo pro život

Platný územní plán předurčuje Noutonice k tomu, aby se spojily s Lichocevsí do jednoho velkého celku. Tato studie naopak navrhuje jedinečný charakter Noutonic stejně jako Lichocevsi zachovat a dále rozvíjet. Návrh zastavitelných ploch Lichocevsi i Noutonic má oproti platnému územnímu plánu kompaktnější tvar, je jasně stanovena hranice mezi sídly a krajinou.

Zahradní město

Koncept zahradního města vznikl na základě práce Ebenzera Howarda v Anglii na začátku 20. století a rychle se rozšířil do ostatních zemí. První čtvrtí postavenou v Československu podle tohoto principu byla pražská Ořechovka.

Urbanistická studie

Vize „Litoceves obec v zahradě“ představuje nový typ výstavby v zemí Prahy, vychádzející z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a výhody života ve měste.

Zahradní město

Koncept zahradního města vznikl na základě práce Ebenzera Howarda v Anglii na začátku 20. století a rychle se rozšířil do ostatních zemí. První čtvrtí postavenou v Československu podle tohoto principu byla pražská Ořechovka.

Urbanistická studie

Vize „Litoceves obec v zahradě“ představuje nový typ výstavby v zemí Prahy, vychádzející z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a výhody života ve měste.

Zahradní město

Koncept zahradního města vznikl na základě práce Ebenzera Howarda v Anglii na začátku 20. století a rychle se rozšířil do ostatních zemí. První čtvrtí postavenou v Československu podle tohoto principu byla pražská Ořechovka.

Urbanistická studie

Vize „Litoceves obec v zahradě“ představuje nový typ výstavby v zemí Prahy, vychádzející z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a výhody života ve měste.

Historie, současnost a budoucnost

Náš návrh respektuje historickou paměť místa, sídlo se bude dále rozvíjet kolem stávajícího historického jádra obce Lichoceves, budou obnoveny historické cesty v krajině, podpořeny a dále rozvíjeny veškeré hodnoty obce.

Vodovod a kanalizace

Obec Lichoceves má v současnosti k dispozici platné územní rozhodnutí pro umístění stavby „Vodovod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice pro zásobování obce vodou“

Historie, současnost a budoucnost

Náš návrh respektuje historickou paměť místa, sídlo se bude dále rozvíjet kolem stávajícího historického jádra obce Lichoceves, budou obnoveny historické cesty v krajině, podpořeny a dále rozvíjeny veškeré hodnoty obce.

Vodovod a kanalizace

Obec Lichoceves má v současnosti k dispozici platné územní rozhodnutí pro umístění stavby „Vodovod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice pro zásobování obce vodou“

Historie, současnost a budoucnost

Náš návrh respektuje historickou paměť místa, sídlo se bude dále rozvíjet kolem stávajícího historického jádra obce Lichoceves, budou obnoveny historické cesty v krajině, podpořeny a dále rozvíjeny veškeré hodnoty obce.

Vodovod a kanalizace

Obec Lichoceves má v současnosti k dispozici platné územní rozhodnutí pro umístění stavby „Vodovod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice pro zásobování obce vodou“

O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development a.s. Majitel společnosti Pavel Španko pověřil zpracováním vize architekta Pavla Hniličku a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje vzniká ve spolupráci s místní správou a místní komunitou.

O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development a.s. Majitel společnosti Pavel Španko pověřil zpracováním vize architekta Pavla Hniličku a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje vzniká ve spolupráci s místní správou a místní komunitou.