Územní plán – srovnání zastavitelnosti

Srovnání zastavitelnosti území podle stávajícího územního plánu a nové územní studie

Vzhledem k častým dotazům na rozsah projektů Lichoceves – obec v zahradě a Noutonice – místo pro život, přinášíme přehledné srovnání zastavitelnosti území podle stávajícího platného územního plánu a nově navrhovaného územního plánu.
Celkem docháí k redukci zastavitelného území o 60,4ha (včetně rezerv).

Stávající územní plán: Navrhovaný územní plán:
Noutonice: 41,0ha Noutonice: 38,9ha  (redukce o 2,1ha)
Lichoceves: 131,2ha Lichoceves: 130ha  (redukce o 1,2ha)
Rezerva Noutonice: 11ha Rezerva Noutonice: 0ha  (redukce o 11ha)
Rezerva Lichoceves: 46,1ha Rezerva Lichoceves: 0ha  (redukce o 46ha)
Celkem včetně rezerv: 229,3ha Celkem včetně rezerv : 168,9ha  (redukce o 60,4ha)