Život v obci v zahradě

Práce

Nové obchody, služby, vzdělávací a sociální zařízení, nebo podniky ve výrobní zóně přinesou nová pracovní místa pro obyvatele Lichocevsi a okolí. To mimo jiné znamená méně dojíždějících za prací automobilem do Prahy.

Práce ve výrobní zóně
Stávající výrobní zóna u nádraží je v návrhu potvrzena a bude lépe dopravně napojena, mimo centrum Lichocevsi, na novou přeložku komunikace II/240.

V urbanistickém návrhu je na východním okraji obce, mezi zástavbou pro bydlení a přeložkou komunikace II/240, vymezena zóna pro nerušící výrobu a služby, které se vzhledem k jejich charakteru nemohou stát přímou součástí obce. Pro naplnění této zóny budou zvoleny takové podnikatelské záměry, které budou pro obec přidanou hodnotou. Nabídnou kvalifikovaná pracovní místa, která neohrozí životní prostředí obce, ale naopak jej pozvednou. Nepůjde o montovny velkých zahraničních podniků či logistická centra velkých obchodních řetězců.

Práce ve službách, obchodech
Nárůst počtu obyvatel a rozvoj obce přinese poptávku po nových obchodech, sociálních službách, řemeslnících, kulturních a společenských zařízeních, školách a školkách. To vše znamená vznik nových pracovních míst pro lidi různých profesí, různého vzdělání, ideálně pro obyvatele Lichocevsi a okolních obcí.

Práce v zemědělství
Lichoceves zůstane stále obcí uprostřed zemědělské krajiny s kvalitní půdou. Předpokládáme, že s rozvojem obce a s nárůstem počtu obyvatel vzroste i zájem místních zemědělců o farmaření, ekologické zemědělství, ekologický chov hospodářských zvířat a následně i výrobu lokálních potravin, které pokryjí část potřeb místních obyvatel. Zemědělská krajina obhospodařovaná drobnými zemědělci, chovateli, pěstiteli bude ekologicky stabilnější a pro obyvatele obce atraktivnější.