Život v obci v zahradě

Komunitní život a volný čas

Lichoceves – obec v zahradě bude místem, kde se dobře žije po celý týden i po celý rok. Nebude sloužit pouze k přespání mezi časem stráveným v práci a dojížděním za ní, nabídne obchody, služby, zdravotnické zařízení, sportoviště, místa pro trávení volného času nebo pro setkávání s přáteli.

Nové centrum pro setkávání obyvatel
V systému veřejných prostranství budou v docházkové vzdálenosti vymezena lokální centra, která se stanou místy sousedských setkání, místy, kde bude možné posedět například v kavárně, hospodě či v parku. Na novém náměstí vzniknou plochy a budovy, kde se budou potkávat obyvatelé celé obce – obecní úřad, pošta, knihovna, společenský sál, kavárny, restaurace a další.

Nové školy a školky
V obci jsou vyčleněny bloky pro vybudování školek a škol, které budou zřizovány postupně v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel. Nabídka školního i mimoškolního vzdělávání je klíčem k úspěchu a udržitelnosti komunity, klíčem k tomu, aby byla obec dobrý místem pro život mladých rodin s dětmi. Vzhledem k plánovanému nárůstu počtu obyvatel lze předpokládat, že tato zařízení budou nabízet i řadu volnočasových a mimoškolních aktivit pro děti.

Sociální služby
Zařízení pro seniory budou součástí středu obce. Vyrostou v blízkosti hlavní obchodní třídy, možná i v sousedství školy a školky. Ve studii jsou vymezeny i plochy pro zdravotnická zařízení. Lichoceves se tak postupně promění v příjemné místo pro život obyvatel všech věkových kategorií.

Kvalitně strávený volný čas
Součástí veřejných prostranství, ale hlavně zeleného pásu kolem obce, bude vybavenost pro setkávání, každodenní odpočinek a aktivní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, celých rodin. Na jižním okraji obce vzniknou hřiště pro různé druhy sportů, včetně kvalitního zázemí. Kolem obce a dál do volné krajiny a k turistickým cílům, jakým je například hrad Okoř, povedou cesty pro pěší, cyklisty a koně.