Život v obci v zahradě

Bydlení

Příjemné a atraktivní bydlení v obci v zahradě bude založeno na různorodé typologii staveb od samostatných vil na větších pozemcích přes dvojdomy, řadové domy až po menší bytové domy s nebytovými prostorami v přízemí. 

Různá typologie staveb
Výstavba podél obchodní ulice, která povede od nového náměstí ve dvoře statku k nádraží, bude mít výšku do 4 nadzemních podlaží. Současná zástavba bude plně integrována do nové podoby obce, navazovat na ni bude kruh s novou zástavbou do výšky 2 nadzemních podlaží, který je vymezen velkorysou parkovou ulicí. S různou typologií staveb budou spojeny různé formy vlastnictví bytů a domů, které umožní dosáhnout na bydlení lidem z různých příjmových skupin.

Jasná pravidla pro výstavbu
Jednotlivé stavby pro bydlení a občanskou vybavenost budou navrhovat různí architekti. Jako celek však bude výstavba sjednocena spojujícími pravidly, která vymezí míru svobody a chaosu. Ze zkušeností z výstavby 90. let je jasné, že úplné uvolnění pravidel kvalitu nepřináší. Pravidla umožní uzpůsobit výstavbu specifickým potřebám nových rezidentů, ale zároveň budou dbát na harmonii a celkovou koncepci výstavby.

Kvalitní veřejná prostranství
Úspěch řešení závisí nejvíce na kvalitě navazujících veřejných prostranství a jejich atmosféře, kterou se podaří výstavbou navodit. Kvalitní prostor ulic a parků velkoryse vybavených veřejnou zelení bude navržen s ohledem na potřeby všech uživatelů. Různé ulice s různými významy mají svůj specifický charakter, na významných místech jsou navržena náměstíčka, která usnadňují orientaci a identifikaci lokality.

Výstavba v logických etapách
Výstavba bude probíhat postupně, v logických na sebe navazujících etapách, avšak striktně podle plánu, v předem stanovené urbanistické struktuře a podle předem daných pravidel, která budou závazná pro všechny stavitele. Výstavba bude narůstat postupně od středu obce a nevzniknou tak oddělené, navzájem nepropojené části obce.

Příklady domů