O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development, a.s. Zpracováním urbanistické studie Lichoceves – obec v zahradě byla pověřena kancelář Pavel Hnilička Architects+Planners a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje obce vzniká v těsné spolupráci s místní samosprávou a místní komunitou.

Developer - iniciátor vize

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development, a.s., která spravuje pozemky a budovy v této obci a jejím okolí, které v uplynulých letech pořídil do soukromého vlastnictví majitel společnosti pan Pavel Španko. Pozemky jsou podle územního plánu určeny k výstavbě a jejich rozsah umožňuje plnohodnotný rozvoj obce.

Zájmem týmu MAISON development je pomoci nastartovat rozvoj Lichocevsi a především vytvořit atraktivní prostředí, které přinese vyšší kvalitu života jak současným obyvatelům, tak i nově příchozím. Záměr navazuje na osvědčený model zahradního města/zahradní obce realizovaného v Praze již za první republiky.

Obec Lichoceves

Kvalitní obec může vzniknout jen při těsné spolupráci se samosprávou obce založené na vzájemné důvěře, která umožňuje nalézání synergických efektů tak, aby investice přinesly hodnoty jak současným, tak i novým obyvatelům. Nová výstavba je podmíněna společnou investicí do technické infrastruktury, především do výstavby vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod.

Zpracovatel
urbanistické studie

Zpracováním urbanistické studie rozvoje obce byl pověřen tým pod vedením předního českého urbanisty Pavla Hniličky. Ten se rozvoji sídel v zázemí Prahy věnuje již přes 15 let jak v rámci svého ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners, tak v rámci své publikační činnosti a práce v České komoře architektů. Územní a regulační plány připravené jeho studiem kladou důraz na rozvoj historických a přírodních hodnot a tvorbu míst s pestrým funkčním mixem a kvalitním veřejným prostranstvím.

Pavel Hnilička, architekt

Koordinátor
plánovacího procesu

Firma ONplan byla investorem oslovena, aby nastavila plánovací proces tak, aby se z vize stala realizovatelná strategie rozvoje obce. Jejím úkolem je řídit a koordinovat komunikaci mezi investorem, zpracovatelem urbanistického návrhu, samosprávou, veřejností a státní správou. Má rovněž na starosti zapojení obyvatel obce do plánovacího procesu.

Karolína Koupalová, senior planner