Život v obci v zahradě

Obchody a služby

V Lichocevsi bude zajištěna dostatečná občanská vybavenost tak, aby byla většina každodenních potřeb jejích obyvatel uspokojena v místě a obec se nestala pouhou noclehárnou velkého města.

Nové obchodní centrum obce
Lichoceves bude mít nové centrum – náměstí v místě dnešního statku. To bude propojeno s nádražím hlavní obchodní ulicí. Nové náměstí a obchodní ulice budou mít oproti revitalizované poklidné stávající návsi živější charakter. Bude zde soustředěna podstatná část občanské vybavenosti, služeb a obchodů důležitých pro celou obec. Počítá se zde například s obecním úřadem, sídlem obecní policie, společenským sálem, poštou, knihovnou, restaurací i většími obchody.

Lokální centra s obchodními příležitostmi
Na významných místech jsou navržena náměstí, náměstíčka a parky, na která navážou objekty s drobnými obchody, službami. Ty tak budou dostupné pro každého obyvatele v docházkové vzdálenosti.

Občanská vybavenost pro všechny věkové kategorie
V urbanismu obce budou logicky rozmístěny bloky určené pro výstavbu školek, škol, zdravotnických zařízení, zařízení pro seniory. Na jižním okraji obce by mohl vzniknout rozsáhlejší školní areál pro mezinárodní školu. Na něj směrem do volné krajiny naváže pás zeleně se sportovišti a související občanskou vybaveností, která zajistí možnost každodenní rekreace obyvatel Lichocevsi.

Občanská vybavenost i pro obyvatele Noutonic
Ve studii je hlavní centrum území tvořeno obchodní ulicí, umístěnou mezi nádraží a statek v Lichocevsi. Ta spojuje střed obce s nádražím i okolními obcemi, především Noutonicemi. Rozsah ploch pro občanskou vybavenost a výrobní služby uspokojí i potřeby obyvatel Noutonic a kvalitní propojení obou sídel učiní obě části obce dostupnými i pěšky či na kole.