První viditelné kroky investora v Lichocevsi

Společnost MAISON development, a. s. již dnes investuje prostředky do oprav některých nemovitostí, které jsou v majetku investora a přispívá na úpravu veřejných prostranství i na společenský život v Lichocevsi.

Během letošního léta byla vyměněna střešní krytina na podstatné části statku v Lichocevsi. Oprava střechy zabrání další devastaci interiérů s cennými klenbami a původním dřevěným trámovím. Tato část objektu je tak zakonzervována a připravena k rekonstrukci. Ta souvisí s tím, že statek bude v budoucnu vymezovat nové náměstí, které se stane centrem obce. Již druhým rokem probíhá obnova zahrady vily naproti statku. Zahrada byla vyčištěna od náletových dřevin, pokračuje ošetření a kácení dřevin, které by mohly být nebezpečné. Zároveň jsou dosazovány stromy nové. Během podzimu se bude v obnově  zahrady pokračovat, aby se jí co nejdříve vrátil lesk první republiky, který mívala.

Po diskuzi s vedením obce a na přání místních dětí byl vybrán vhodný pozemek pro založení travnatého fotbalového hřiště. Na jaře byla plocha budoucího hřiště srovnána, děti pomáhaly s vysbíráním kamenů, byla navezena a urovnána kvalitní zemina. Trávník na hřišti však kvůli suchému a horkému létu mohl být založen až na začátku září. Jakmile bude hřiště způsobilé k užívání, bude předáno dětem. Investor přispěl i na nátěr dřevěných herních prvků na návsi v Lichocevsi a na pořádání letošního dětského dne.

Již v minulém roce byly odstraněny ruiny bývalé stolárny u cesty směrem na Tuchoměřice, a to včetně černé skládky odpadků.