Přijďte 22. září na druhé sousedské setkání obyvatel Lichocevsi a Noutonic

Druhé sousedské setkání obyvatel Lichocevsi a Noutonic se uskuteční v sobotu 22. září ve 14:00 hodin v prvorepublikové vile v Lichocevsi. Obyvatelé se na něm budou moci seznámit s podrobnostmi urbanistické studie Lichoceves – obec v zahradě. Tato akce naváže na první setkání, které se uskutečnilo 21. dubna.
Na prvním sousedském setkání byla veřejnosti představena vize rozvoje. „Vize je založena na principu zahradní obce, tedy sídla, které kromě bydlení nabízí i zelená veřejná prostranství a parky i dostatečnou občanskou vybavenost a pracovní místa“, vysvětlil urbanista Pavel Hnilička, jehož kancelář návrh připravila. Ve druhé části programu pak obyvatelé ve skupinách nad mapou diskutovali o současných hodnotách a problémech obce a potřebách občanské vybavenosti a další komunitní infrastruktury.

„Při prvním setkání jsme byli mile překvapeni zájmem místních o rozvoj Lichocevsi a pozitivní atmosférou celé události. Obyvatelé s námi diskutovali o životě v obci a potřebách rozvoje místní infrastruktury. Věřím, že se nám druhým setkáním podaří na započatý dialog úspěšně navázat,“ říká projektová manažerka investora Ing. Hana Vašutová.

Na zářijovém setkání budou obyvatelé obce seznámeni s tím, jak byly tyto jejich potřeby do návrhu zapracovány. Představeny budou i podrobnosti dopravní obslužnosti obce a úprava krajiny v okolí obce. Návrhy budou představeny formou panelové výstavy, přítomni budou i urbanisté z kanceláře Pavel Hnilička Architekti a plánovači z kanceláře ONplan, kteří s investorem a obcí připravují realizaci této vize. Připraven je také společenský program v zahradě vily a občerstvení.