Územní studie Noutonic

Na podzim roku 2018 jsme zadali ateliéru Pavel Hnilička architekti zpracování urbanistické studie Noutonic

Obec Lichoceves je tvořena dvěma samostatnými částmi – Lichocevsí a Noutonicemi. Vize rozvoje Lichocevsi již byla v loňském roce zpracována a představena občanům. Z důvodu nedostatečné koncepce a neexistující studie rozvoje Noutonic,  se investor rozhodl také pro zpracování urbanistické studie Noutonic. Na příkladu Lichocevsi se ukázalo, že je opravdu nutné mít zpracovanou koncepci rozvoje před zahájením jakýchkoliv strategických rozhodnutí.  

 Také při přípravě této studie byla zahájena diskuze s majiteli pozemků o nové vizi rozvoje. Cílem je vytvořit z obou oddělených částí obce funkční území, které bude příjemným místem k životu. Po dokončení studie Noutonic mohou být obě dvě studie využity jako podklad pro zpracování změny územního plánu či pro zpracování nového územního plánu.

Setkání nad prvními návrhy studie Noutonic v ateliéru architekta Pavla Hniličky se v lednu 2019 zúčastnili vlastníci větších pozemků z Noutonic a zástupci obce Lichoceves a společně s architektem Hniličkou diskutovali o potřebách a požadavcích obce, o místech, která musí zůstat zachována i místech, které by bylo možné dále rozvíjet.

Další pracovní schůzka nad studií se uskutečnila v březnu 2019.