Odpovědi na komentáře k urbanistické studii Noutonice – místo pro život

Dne 14. září 2019 proběhla prezentace studie Noutonice – místo pro život ve vile v Lichocevsi. Občané poté měli možnost se k této studii vyjádřit a poslat nám své názory a připomínky.

Sběr komentářů k představenému návrhu revitalizace probíhal v období od 14. září 2019 do 31. října 2019. Komentáře bylo možné podávat na tištěných formulářích, které byly k dispozici v rámci konzultačního odpoledne, nebo formou on-line dotazníku na našich webových stránkách www.obecvzahrade.cz.

Ve stanoveném termínu jsme obdrželi komentáře od několika občanů, které jsme následně s urbanisty z ateliéru Pavla Hniličky a s odborníky z plánovací kanceláře ONplan lab, s.r.o.zpracovali a připravili odpovědi a možná řešení.  Naše výsledná zpráva z konzultace studie Noutonice – místo pro život, je k dipozici ke stažení zde.

Všem respondentům děkujeme za jejich podněty a názory a doufáme, že se společně s námi budete i nadále podílet na proměně Noutonic i Lichocevsi.