Občané Lichocevsi diskutovali o dalším rozvoji obce

V sobotu 21. dubna 2018 se v Lichocevsi uskutečnilo sousedské setkání obyvatel Lichocevsi a Noutonic, na kterém byla obyvatelům představena vize rozvoje obce Lichoceves – obec v zahradě. Akce se uskutečnila v prvorepublikové vile, která se tak po dlouhé době znovu otevřela veřejnosti.

Na setkání byli obyvatelé informováni o záměru rozvoje obce, který společně se starostkou Janou Muchovou představili Petr Návrat a architekt Pavel Hnilička, vedoucí autorského týmu. „Naší vizí je přinést do Lichocevsi kvalitní bydlení včetně služeb, pracovních příležitostí a pulzujících veřejných prostranství s dostatkem zeleně. Obec má kombinovat výhody městského a venkovského života,“ shrnuje architekt Hnilička. Vize vychází z konceptu zahradního města, který ovlivňuje městské plánování již déle než 100 let.

Obyvatelé byli kromě plánované proměny jejich obce informováni také o nejbližších krocích připravovaných v tomto roce. Zásadním projektem je vybudování kanalizace a vodovodu, na jehož přípravě a realizaci spolupracuje investor s místní samosprávou.

Po společné prezentaci záměru měli účastníci příležitost v menších pracovních skupinách diskutovat nad mapou o problémech a potřebách obce. Zároveň také definovali hodnoty, jejichž zachování je pro místní identitu klíčové a které má návrh respektovat. „Cílem návrhu je zlepšit život stávajících obyvatel, doplnit chybějící technickou infrastrukturu a zachovat současné hodnoty. Proto je nutné znát názor místních, kteří v obci žijí již několik generací a jsou nejlepšími znalci zdejších podmínek,“ dodává projektová manažerka investora Ing. Hana Vašutová.

Obyvatelé vyjádřili v souvislosti s rozvojem jejich obce přání na zachování vesnického charakteru zástavby. Rozvoj by měl do území přinést nejen rezidenční funkci, ale také občanskou vybavenost.

Výstupy ze společné práce místních obyvatel jsou důležitými informacemi pro architekty a plánovače, kteří je zohlední ve svých návrzích. Podrobný zápis hodnot, problémů a potřeb obce z diskuse ve skupinách je možné stáhnout zde.